ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย

ไม่ว่าใครก็ตามที่มีปัญหาสุขภาพทั้งเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และโดยเฉพาะวัยสูงอายุ หลังเข้ารับการรักษาจนต้องมีการกายภาพฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของการเข้ารับบริการอย่างสม่ำเสมอตามขั้นตอนที่ถูกต้อง นี่จึงเป็นเหตุผลที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วยมีความสำคัญ มากไปกว่านั้นยังถูกยกให้เป็นสถานที่สำหรับสร้างสุขภาพดีทั้งกายและใจเพื่อการกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

ลำดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย และผู้สูงอายุ หรือบางคนอาจจะเรียกว่า สถานรับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยซึ่งจะมีความมุ่งเน้นในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และรวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ โดยจะให้บริการด้วยทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วยแพทย์ และนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการ และแน่นอนว่ารวมถึงพยาบาล และ Caregiver หรือผู้ดูแล สถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทั้งด้านสภาพร่างกายและจิตใจสามารถเข้ารับการฟื้นฟูดูแลจากแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ และผู้เชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางในเรื่องนั้น ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอีกครั้งแม้บางอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจะไม่สามารถรักษาหายได้แบบ 100% แต่อย่างน้อยก็ยังทำให้มีกำลังใจและรู้สึกเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเองมากขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งหน้าที่หลักของศูนย์มักประกอบด้วย

 

กายภาพบำบัด

 

การดูแลและกายภาพผู้ป่วย ของศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย

โดยมักจะเป็นผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่มีโรคเฉพาะ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต จากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ / แตก มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุจนร่างกายทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือมีอาการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง ไปจนถึงการดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางประสาทและโรคทางกล้ามเนื้อมักมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและการทำงานของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยรวม เช่น การเดิน การทรงตัว การรับประทานอาหาร การใส่เสื้อผ้า การอาบน้ำ เป็นต้น โดยการดูแล และกายภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางประสาทและโรคทางกล้ามเนื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระและปลอดภัย แม้จะไม่สามารถกลับมาได้ 100% แต่ก็ต้องดีกว่าเดิม

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย กับ การดูแลทางจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ

โดยผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางประสาทและโรคทางกล้ามเนื้อ ควรปฏิบัติตามข้อควรทำดังนี้

  • ให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในการฟื้นฟู
  • ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุแต่ละราย เพราะปัญหาของแต่ล่ะคนมีไม่เหมือนกัน 100 % อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามปัญหาและความเหมาะสมจึงได้ประสิทธิภาพได้มากที่สุด
  • ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระมากขึ้น โดยจะส่งผลต่อสภาพจิตใจผู้ป่วยได่โดยตรง

กายภาพ2

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย บริการกายภาพบำบัด

การดูและและการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ โดยมักจะขึ้นอยู่กับปัญหาของตัวผู้ป่วยเอง อย่างเช่น ผู้สูงอายุที่พึ่งผ่านการผ่าตัดด้านกระดูก เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก เปลี่ยนข้อเข่า ผ่าตัดจากการบาดเจ็บทางร่างกายต่าง ๆ ไปจนถึงดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง

  • การยืดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
  • การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • การฝึกการเคลื่อนไหว เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
  • การฝึกทรงตัว เพื่อฝึกการทรงตัว

กายภาพบำบัด

 

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย กับกิจกรรมบริหารปอด

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ช่วยสร้างสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุทุกคน กิจกรรมเบื้องต้นเมื่อเข้าใช้บริการศูนย์รับฟื้นฟูก็มีตั้งแต่การนวด ฝึกลุก ยืน เดิน การออกกำลังกายตามความเหมาะสมของแต่ละคนเพื่อฝึกการเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเอง ประคบร้อน เป็นต้น ความพิเศษมากกว่าทั่วไปนั่นคือทุกกิจกรรมหรือทุกวิธีดูแลบำบัดของศูนย์เหล่านี้จะดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อเป้าหมายสำคัญในการทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุทุกคนสามารถใช้ชีวิตให้ดีขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมของบรรยากาศที่เหมาะสม ร่มรื่น อัดแน่นด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยม ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งแต่ประการใด

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย UNH

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย ยู.เอ็น.เอ็ช.เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังการรักษาในโรงพยาบาล ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง บริการที่ให้รวมถึงการดูแลกิจวัตรประจำวัน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการดูแลตามหลักวิชาการพยาบาล พร้อมความรักและอบอุ่นเสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ติดต่อฝ่ายขายได้ที่ 062-118-9815

สรุป

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งหากคุณต้องส่งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเข้ามารับบริการกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นั่นคือต้องอธิบายและทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเป้าหมายสำคัญในการทำให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจได้อีกครั้ง

 

Similar Posts

Leave a Reply