ห้องพัก

บริการห้องพัก และสิ่งอำนวยนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ด้วยห้องพักมาตรฐานเสมือนห้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดังนี้

iTopPlus159080474692
iTopPlus606127539577
ห้องรวม

ห้องพักรวม

เป็นห้องพักขนาด 256 ตารางเมตร  ออกแบบให้มีความโปร่ง สะอาด สะดวกสบาย เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่เน้นมาตรฐานการดูแลสุขภาพเป็นหลัก และเน้นด้านทางสังคม ภายในห้องเพรียบพร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เตียงผู้ป่วยอย่างดี  เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ และเฟอร์นิเจอร์โซฟา

ห้องเดี่ยว

ห้องพักพิเศษ VIP

เป็นห้องพักขนาด 22 ตารางเมตร ออกแบบให้มีความสะดวกสบาย มีความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่ต้องการมีพื้นที่ใกล้ชิดกับสมาชิกของครอบครัวในแบบห้องวีไอพีในโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เตียงไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ และเฟอร์นิเจอร์โซฟา ที่นอนสำหรับญาติในแบบครอบครัว

iTopPlus1371364878680
iTopPlus757484148843
unh3bed
unh3bed 2
ห้องสามเตียง

ห้องพักพิเศษ 3 เตียง

เป็นห้องพักขนาด 26 ตารางเมตร ออกแบบให้มีความสะดวกสบาย มีความเหมาะสม สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการพักรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท ภายในห้องออกแบบให้เหมือนห้องเตียงคู่ หรือห้องสามเตียงในโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เตียงผู้ป่วย เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ

ห้องคู่

ห้องพักพิเศษ 2 เตียง

เป็นห้องพักขนาด 26 ตารางเมตร ออกแบบให้มีความสะดวกสบาย มีความเหมาะสม สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการพักรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท ภายในห้องออกแบบให้เหมือนห้องเตียงคู่ หรือห้องสามเตียงในโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เตียงผู้ป่วย เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ

iTopPlus1142939685939
iTopPlus1291315291418

Our Standard

play-icon

มาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

 • มี Caregiver ดูแล
 • ห้องพักถูกออกแบบสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม
 
 •  จัดสภาพแวดล้อมด้วยห้องพักชั้นเดียว ทำให้มีความปลอดภัยในลักษณะทางกายภาพ หากเกิดอัคคีภัย
 • จัดสภาพแวดล้อมด้วยเน้น สวน ต้นไม้ ธรรมชาติ
 • จัดสภาพแวดล้อมด้วย ที่ตั้งห่างไกลจากมลภาวะ
 • จัดสภาพแวดล้อม โดยเน้นเสมือนการมาพักผ่อน ในที่พักรูปแบบ รีสอร์ทธรรมชาติ
 • จัดมีตู้จัดเก็บทรัพย์สินที่จำเป็นสำหรับผู้รับบริการ (ไม่แนะนำให้ให้นำทรัพย์สินมีค่ามาก ที่ไม่จำเป็นนำมาด้วย)
 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

จัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ (ระยะห่างเพียง 300 เมตร) มีรถพยาบาลฉุกเฉินสำรองตลอด 24 ชั่วโมง จึงสามารถรองรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

จัดให้มี VDO Conference สำหรับให้ครอบครัว ญาติพี่น้อง และผู้ป่วย ได้ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา โดยสามารถเห็นทั้งภาพและเสียง

UNH-Nursing home มีแนวคิดการจัดอาคาร สถานที่ ห้องพัก และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสไตล์ รีสอร์ท โดยเน้นให้สภาพบริเวณรอบๆ เป็นห้องพักชั้นเดียว ล้อมรอบด้วยต้นไม้ มองภายนอกเสมือนการมาพักผ่อนในโรงแรม รีสอร์ทต่างจังหวัด แต่ภายในห้องพักจัดแบบเสมือนห้องพัก VIP ในโรงพยาบาล.

คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยมาตรฐาน และประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาลและโรงเรียนสอนบุคลากรทางการแพทย์ของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้รับบริการและครอบครัวจะได้รับมาตรฐานการดูแลจากเรา และอยู่บนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัด

 • กิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย และการดูแลภายใต้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
 • การท่องเที่ยวประจำปี
 • มาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐานความสะอาด