ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย: สถานที่เพื่อสร้างสุขภาพดีได้อีกครั้ง

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย: สถานที่เพื่อสร้างสุขภาพดีได้อีกครั้ง

ศูนย์รับฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อช่วยผู้ป่วยและผู้สูงอายุฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่ระดับเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุด ตัวเลือกที่ใครหลายคนคาดไม่ถึง